Event

Event

TheCreativeNet Event és la celebració de la  creativitat, el talent emergent i Barcelona. Un cop a l’any traslladem l’univers digital en un esdeveniment físic amb l’objectiu d’enfortir la comunitat creativa, connectar-la entre si i fomentar possibles col.laboracions.

Totes les disciplines creatives i els seus representants en un esdeveniment creat per celebrar la música,  l’il.lustració, el disseny, l’arquitectura , la moda, la innovació, el cine i un llarg etcètera de diferents manifestacions artístiques i els seus màxims exponents. Perquè internet està molt bé, però veure’ns,  escoltar-nos, preguntar-nos, saludar-nos i celebrar-nos, encara està millor. 


Special Thanks